Coşul dvs. este gol!
Romana English

Contactaţi-ne: 021.318.21.44

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal

S.C. H.B.P EKO DISTRIBUTION S.R.L este inregistrata in Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub numarul 0002336.

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, H.B.P EKO DISTRIBUTION are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra.

Colectarea datelor: informarea utilizatorilor / clientilor (cumparatorilor) privind situatia contului lor de pe hbpeko.ro, informarea utilizatorilor/clientilor privind evolutia si starea comenzilor, activitati comerciale, de promovare a produselor si serviciilor, de marketing, de publicitate, administrative, de urmarire si monitorizare a vanzarilor si comportamentul consumatorului.

Prin completarea datelor in formularul de creare de cont si/sau de Comanda declarati ca acceptati neconditionat ca datele personale sa fie incluse in baza de date a H.B.P EKO DISTRIBUTION, inregistrata in registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal sub numarul 0002336, si va dati acordul expres si neechivoc ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate si prelucrate nelimitat teritorial si/sau temporar de catre H.B.P EKO DISTRIBUTION, afiliatii si colaboratorii acestora pentru desfasurarea si/sau derularea de catre H.B.P EKO DISTRIBUTION, afiliatii si colaboratorii acestora de activitati cum ar fi, dar fara a se limita la, activitati comerciale, de promovare a produselor si serviciilor. De asemenea, va dati acordul expres si neechivoc ca aceste date personale sa poate fi transferate de catre H.B.P EKO DISTRIBUTION afiliatilor sai.

Prin citirea prezentelor Termene si Conditii ati luat la cunostinta faptul ca va sunt garantate drepturile prevazute de lege : dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justitiei in caz de incalcare a drepturilor sale garantate de Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Totodata, aveti dreptul de a va opune prelucrarii datelor personale si de a solicita stergerea totala sau partiala a acestora.

Pe baza unei cereri scrise, datate si semnate, expediate pe adresa B-dul Timişoara 104E, Sector 6, Bucureşti, va puteti exercita, in mod gratuit, urmatoarele drepturi:

- o data pe an, sa vi se confirme faptul ca datele personale sunt sau nu prelucrate;

- sa interviti asupra datelor transmise;

- sa va opuneti prelucrarii datelor pentru motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara

- sa solicitati stergerea datelor, cu exceptia situatiilor prevazute de lege.

Astfel, H.B.P EKO DISTRIBUTION poate notifica utilizatorii/clientii privind ofertele curente prin newsletter saptamanal, felicitari, cupoane cadou sau mesaje speciale.

H.B.P EKO DISTRIBUTION nu promoveaza SPAM-ul. Orice utilizator/client care a furnizat explicit adresa sa de email pe site-ul hbpeko.ro poate opta pentru stergerea acesteia din baza noastra de date.

H.B.P EKO DISTRIBUTION poate furniza datele dumneavoastra cu caracter personal altor companii cu care se afla in relatii de parteneriat, dar numai in temeiul unui angajament de confidentialitate din partea acestora, prin care garanteaza ca aceste date sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei in vigoare, dupa cum urmeaza: curierat, servicii de plata / bancare sau alte servicii, alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piata a produselor si serviciilor noastre.

Informatiile cu caracter personal pot fi furnizate si catre organe abilitate ale statului, in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate.

Back to Top
Loading...
Loading...